Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

La Fundació IMPULSA BALEARS aborda les perspectives del sector turístic a APD


El director tècnic de la Fundació IMPULSA BALEARS, Dr. Antoni Riera Font, ha participat en el panell ‘El fenomen del lloguer vacacional i les noves tendències’ a la jornada organitzada per l’Associació per al Progrés de la Direcció (APD) sota el títol ‘Perspectives del sector turístic balear per a 2017’. Des de la informació que confirma la proliferació de noves fórmules d’allotjament i, així mateix, de nous canals de comercialització, el missatge de la fundació ha destacat la importància d’abordar el sistema turístic balear des d’un punt de vista integral, lluny de visions parcials del mercat. Tan sols d’aquesta manera, s’ha argumentat al llarg de l’exposició, és possible fonamentar qualsevol tipus de regulació específica sobre una estratègia d’ampli abast que garanteixi la capacitat de crear un valor turístic major que redundi, en darrera instància, en un major benestar regional. 

Divendres, 11 novembre 2016

 

Títol
Títol
Data
Data