Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Els beneficis d’abordar la millora de la productivitat des de la inclusivitat.

ius 2015


L’OCDE aborda el nexe productivitat-inclusivitat des de l’evidència empírica més recent sobre els factors que expliquen la pèrdua de dinamisme de la productivitat i l’augment de la desigualtat que, simultàniament, han tengut lloc al llarg de la fase recessiva. Atesa la possibilitat de que rere ambdues qüestions s’hi amaguin bases i tendències comuns, l’informe suggereix l’adopció d’un enfocament inclusiu en la formulació de les polítiques orientades a la millora de la productivitat, que asseguri l’extensió dels actius productius a tota l’economia, inverteixi en les habilitats individuals i propiciï un entorn empresarial generador d’oportunitats d’èxit.

"THE PRODUCTIVITY-INCLUSIVENESS NEXUS"

Institución

OCDE

Autor

Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, 1-2 junio 2016

i|iniciativa

Productivitat

Año

2016

Resumen

The productivity-inclusiveness nexus és un informe que aborda la pèrdua de dinamisme de la productivitat i l’ampliació i persistència de les desigualtats en renda que han tengut lloc al llarg de la darrera fase recessiva. En aquest sentit, proposa explorar les interrelacions existents entre productivitat i inclusivitat a l’hora de formular noves polítiques que assegurin la capacitat d’individus, empreses i regions per contribuir i beneficiar-se de la millora de la productivitat.

 

Referencia bibliográfica

OCDE. The productivity-inclusiveness nexus. Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, 1-2 juny 2016. París: OCDE, 2016.

URL

http://www.oecd.org/economy/new-nexus-approach-needed-to-tackle-productivity-and-inequality-challenges.htm

PDF

>https://www.oecd.org/mcm/documents/The-productivity-inclusiveness-nexus.pdf

 

Divendres, 3 juny 2016

 

Títol
Títol
Data
Data