Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

L’Àgora-Impulsa convida els agents de la tetrahélix regional a transitar de la gestió a l’estratègia a favor de la competitivitat global de les Balears

ius 2015


L’Àgora-Impulsa ha donat continuïtat a l’activitat encetada el mes de juliol amb una segona sessió que, sota el títol De la gestió a l’estratègia: objectius, prioritats i recursos disponibles, ha convidat els participants a alinear la seva perspectiva estratègica en la formulació d’una estratègia de competitivitat global per a les Balears.

A partir d’una trentena d’agents, l’Àgora-Impulsa ha completat novament la tetrahèlix amb la participació destacada del món de l’empresa (des d’entitats com AENB, APAIB, CAEB, FEHM, GSBIT, PIMECO i UBES, entre d’altres), l’Administració Pública (Consell Insular de Mallorca i l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears), la investigació (com la UIB, la Fundació BIT, el CETEBAL o la FUEIB) i els agents intermedis (sindicats, com CCOO, la Cambra de Comerç de Mallorca, el Cercle d’Economia de Mallorca, Balears.t, IBClusters, ETICENTRE o el Cercle Mallorquí de Negocis, entre d’altres entitats).

Al llarg de la sessió els participants han alimentat i compartit la seva perspectiva estratègica, abordant la manera d’establir fites comunes, detectar palanques estratègiques i identificar vies de progrés. Tot plegat sense perdre de vista el nou paradigma de competitivitat global que es va compartir i acceptar com a marc de treball al llarg de la sessió anterior.

A partir d’aquest moment, l’Àgora-Impulsa dóna per tancada la primera sèrie de sessions –orientada a compartir amb els agents regionals qüestions generals al voltant del posicionament competitiu de les Illes i els seus factors crítics– i es prepara per donar pas, en breu, a noves línies de participació centrades en les prioritats que s’han desprès de la dinàmica de treball duta a terme fins aleshores amb els agents participants. .

Dijous, 27 octubre 2016

 

Títol
Títol
Data
Data