Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Aportació internacional a la competitivitat global sostenible

ius 2015


El World Economic Forum aborda la mesura de la competitivitat sostenible desenvolupant un marc conceptual orientat a facilitar l’articulació de polítiques que equilibrin prosperitat econòmica, inclusió social i gestió ambiental.  

Assessing Progress toward Sustainable Competitiveness

Institució

World Economic Forum

Autor

Corrigan, G., Crotti, R., Drezeniek-Hanouz, M., Serin, C.

i|iniciativa

Competitividad global

Any

2015

Resumen

Capítol especial integrat a The Global Competitiveness Report 2014-2015 orientat a ampliar el marc teòric per identificar, tant des d’un punt de vista ambiental com social, els determinants de la sostenibilitat que incideixen en la capacitat d’assegurar el potencial de creixement dels territoris, i oferir una nova mesura sobre la competitivitat sostenible de 144 països del món.

Referència bibliogràfica

Corrigan, G., Crotti, R., Drezeniek-Hanouz, M., Serin, C.. «Assessing progress toward sustainable competitiveness». A: Schwab, K.; Sala-i-Martín, X. (2014). The Global Competitiveness Report 2014-2015. Ginebra (Suïssa): World Economic Forum, p.53-84.

URL

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/

PDF

http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/GCR_Chapter1.2_2014-15.pdf

Divendres, 31 juliol 2015

 

Títol
Títol
Data
Data