Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

La Fundació IMPULSA BALEARS explora el binomi turisme-tecnologia a l’Assemblea General de TURISTEC

 

El potencial de les activitats econòmiques relacionades amb el turisme i la tecnologia per contribuir a la millora de la competitivitat global de les Balears ha centrat la intervenció del Dr. Antoni Riera Font, director tècnic d’IMPULSA BALEARS, a l’Assemblea General de TURISTEC. A través de distintes i|eines, s’ha posat de manifest la importància estratègica del binomi turisme-tecnologia y s’han compartit noves guies per identificar oportunitats de futur, les quals aposten per l’explotació de les bases de coneixement pròpies del territori i les interrelacions que mantenen els segments productius amb una elevada orientació exterior i capacitat innovadora per crear béns i serveis de major valor afegit.

Dimecres, 17 febrer 2016

 

Títol
Títol
Data
Data