Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Publicació de l'informe "The Global Competitiveness Report 2015-2016"

ius 2015


Un any més, el World Economic Forurm valora i analitza la posició competitiva de 140 països del món i aprofundeix en els factors determinants de la prosperitat nacional. En un context econòmic de creixement feble i atur elevat, l’informe insta a desplegar reformes que impulsin la productivitat com a via per capgirar la dinàmica actual i augmentar la resiliència enfront de l’aparició de nous xocs.

En aquest context, Espanya ocupa la 33a posició afavorida per la disponibilitat d’una densa xarxa d’infraestructures i penalitzada pels desequilibris econòmics
–sobretot en matèria de dèficit i deute públic– i la baixa eficiència del mercat laboral. El rànquing continua liderat per Suïssa, a la primera posició, seguida de Singapur, Estats Units, Alemanya i Holanda.

The Global Competitiveness Report 2015-2016

Institució

World Economic Forum

Autor

Schwab, K. (Editor); Sala-i-Martín, X. (Director)

i|iniciativa

Competitivitat global

Any

2015

Periodicitat

Anual

Resum

The Global Competitivenees Report 2015-2016 determina i analitza la posició competitiva de cent-quaranta països del món a partir de la informació que recull i compila el World Economic Forum. Els resultats obtinguts s’emmarquen en el context econòmic actual, assenyalen els factors determinants de la competitivitat nacional i permeten establir tota una sèrie de recomanacions per tal de millorar-la.

Així mateix, formen part del contingut de l’informe diferents tipus de rànquings, mapes i fitxes individualitzades per a cadascun dels països inclosos a l’estudi.

Referència bibliogràfica

Schwab, K.; Sala-i-Martín, X. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Ginebra (Suiza): World Economic Forum, 403 pp.

URL

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016

PDF

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf

Dijous, 1 octubre 2015

 

Títol
Títol
Data
Data