Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS participa en la trobada de 3 Salut Mental


 

IMPULSA BALEARS ha participat en la trobada online organitzada per 3 Salut Mental, resultat de l’aliança de les fundacions Gira-Sol, Es Garrover i Estel de Llevant. El director tècnic de la fundació, Antoni Riera, ha analitzat els principals impactes i respostes socioeconòmiques en el context específic de les Balears. En aquest sentit, Riera ha afirmat que «El procés de recuperació econòmica no dependrà, com en altres crisis, de la dinàmica d’inversió, si no que la salut pública condicionarà l’activitat econòmica dels propers mesos (exercicis) en gran manera». Es per això, que la recuperació ràpida en forma de V està descartada, doncs existeixen tan factors epidemiològics com econòmics sobrevinguts de la COVID-19 que obligaran a les empreses a convertir variables part dels costos fixos, així com a vigilar dels marcadors de gestió economicofinancera (rendibilitat, productivitat i equilibri financer).

 

Dimecres, 6 maig 2020

 

Títol
Títol
Data
Data