Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Les Balears ocupen la quarta posició més favorable en el rànquing autonòmic de desigualtat de gènere


IMPULSA BALEARS assenyala la necessitat que la reducció de les desigualtats de gènere en l’accés a les diferents esferes derivi en resultats més igualitaris

 

PALMA · L’índex de desigualtat de gènere, elaborat per IMPULSA BALEARS d’acord amb la proposta metodològica de Nacions Unides, situa l’arxipèlag en la quarta posició més favorable d’un rànquing autonòmic que apel·la a l’apoderament de la dona en qüestions relacionades amb la salut, l’educació i el mercat laboral. En aquest sentit, la nova actualització de l’índex, que oscil·la en una escala que va del 0 (desigualtat nul·la) a l’1 (desigualtat màxima), marca per a les Balears una puntuació (0,044) que retalla la del passat exercici (0,090). Amb aquest resultat, les illes milloren la puntuació nacional (0,053) –territori on només son superades pel País Basc (0,030), Galícia (0,036) i Canàries (0,043)– i, així mateix, la del conjunt de països de l’OCDE (0,182).

La millora de l’índex de desigualtat de gènere posa en relleu els avanços d’un procés de convergència pel que fa, especialment, a l’accés a les diferents esferes de la societat. No obstant això, tal com polsa el monitor de vigilància continua i|global, les illes presenten importants àrees de millora perquè aquests avanços derivin en resultats més igualitaris. Cal tenir en compte, doncs, que els diferencials positius que, actualment, es registren a l’arxipèlag en favor del segment femení en matèria de formació superior i aprenentatge al llarg de la vida, no tenen continuïtat en l’esfera laboral, tant en termes de participació, com de condicions contractuals i oportunitats de carrera professional per a les dones.

 

Accedeix a la i|notícia completa

Diumenge, 8 març 2020

 

Títol
Títol
Data
Data