Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS aprova el 'Pla d'Actuació 2020'


El Patronat ratifica l’actuació desplegada al llarg del present exercici i posa la ‘Memòria · 2019’ a disposició dels actors interessats

 

PALMA · El Patronat d’IMPULSA BALEARS ha celebrat, avui, la darrera sessió ordinària de l’any, en el transcurs de la qual, s’ha aprovat l’execució del ‘Pla d’actuació 2019’, així com la redacció del ‘Pla d’actuació 2020’. Pel que fa a aquest darrer, IMPULSA BALEARS preveu desplegar la seva labor al llarg del proper exercici a través de 10 subprogrames i 19 línies d’actuació dissenyades per acompanyar als actores regionals en la presa de decisions. Una presa de decisions que, segons Antoni Riera, director tècnic de la Fundació, s’orientarà, necessàriament, a incrementar la resiliència de les empreses enfront de la incertesa de l’escenari econòmic internacional i, al mateix temps, a reformular l’estratègia dels actors, tal com s’assenyala a les 12 consignes per a l’impuls de la competitivitat global de les Balears · Horitzó 2019-2023.

D’acord amb aquest propòsit, el full de ruta aprovat dóna continuïtat a l’actuació duta a terme al llarg del present exercici, tal com plasma la Memòria · 2019, i presenta una marcada alineació amb els objectius de desenvolupament sostenible que marca l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, així com va plasmà el Patronat a través de la darrera i|declaració. Des d’aquesta perspectiva, es preveu el desplegament de noves actuacions en matèria de competitivitat turística –des del seguiment de segments d’alt valor turístic–, clusterització –vinculada al potencia de les indústries experiència–, gestió empresarial sota criteris ESG (ambientals, socials i de bona governança), digitalització o sostenibilitat ambiental –a partir de l’actuació en matèria de circularitat hotelera i competitivitat iniciada amb el suport de Grupo Iberostar, com a patró vigilant, i l’Organització Mundial del Turisme, com a aliat principal–, entre d’altres.

IMPULSA BALEARS afronta, doncs, un nou exercici amb un Patronat ampli i divers –tal com materialitzà en el 5è Aniversari, el passat 26 de setembre– que permet cultivar les sinergies que emanen de l’encontre entre la iniciativa pública i privada, així com una xarxa extensa d’aliats internacionals i col·laboradors locals que engreixen la seva massa crítica.

En el transcurs de la sessió s’ha procedit, així mateix, a ratificar el canvi de la presidència del Patronat, exercida al llarg d’aquest darrer exercici per la Sra. Carmen Planas, a la Sra. Francina Armengol, d’acord amb l’alternança anual prevista estatutàriament. Aquest canvi entrarà en vigor el proper 23 de desembre.

 

Descarrega la i|notícia completa

Descarrega la Memòria · 2019

Descarrega la i|declaració · 5è Aniversari

Descarrega i|consignes, número 5

Dilluns, 2 desembre 2019

 

Títol
Títol
Data
Data