Slide noticia

Notícies

L’espiral inflacionista situa les illes enfront d’un repte de competititat

L’espiral inflacionista situa les illes enfront d’un repte de competititat

Les Balears anoten un creixement real del 10,9% durant el tercer trimestre

PALMA · L’índex de preus de consum (IPC) ha continuat registrant a les Balears ascensos extraordinàriament elevats durant els mesos d’octubre (7,3%) i novembre (6,3%). Aquest comportament s’aproxima, notòriament, al nacional (7,3% i 6,8%, respectivament) i es desmarca, en intensitat, de les taxes de dos dígits registrades a nivell europeu (11,5% i 11,1%, respectivament). Més enllà de la magnitud, l’espiral inflacionista manté, en aquests moments, dos focus de preocupació. El primer resideix en què les partides més volàtils de la cistella de consum se segueixen encarint i perpetuen, així, les tensions que poden traspassar al nucli dur de la inflació. Aquest és el cas dels productes energètics, amb els carburants i combustibles com un dels exponents principals (15% i 11,7%, respectivament) i els aliments frescos (15% i 11,4%, respectivament). I, el segon i, ara, més rellevant, és que la inflació subjacent està recollint de manera àgil i intensa aquesta dinàmica alcista, per tal com s’ha situat en nivells històricament inaudits l’octubre (6,8%) i el novembre (6,3%), després del màxim assolit l’agost (7%).

Sens dubte, les tensions d’aquesta índole que s’han acumulat des de principis d’enguany, així com les mesures que està prenent l’autoritat monetària europea per frenar l’espiral a través de noves pujades del tipus d’interès de referència (ara en el 2,50%), obren un capítol de riscos a la baixa sobre el creixement econòmic durant els propers mesos. Per a les Balears, així com per a una bona part de les economies del seu entorn més directe, suposa encetar un ‘procés d’ajust’ en la normalització dels marcadors econòmics que ha aconseguit avançar notablement durant l’estiu. Des d’i|global, el nostre monitor de vigilància continuada dels factors crítics de la competitivitat global de les illes, el valor afegit brut del tercer trimestre ha registrat un avanç real del 10,9%, taxa que modera la interanual del trimestre anterior (14,1%) d’acord amb aquest escenari i, així mateix, amb la desaparició de l’efecte base provocat anteriorment per la pandèmia.

Totes aquestes qüestions s’han compartit aquest dijous amb els agents empresarials que formen part de la junta directiva de CAEB, presidida per Carmen Planas. El nostre director tècnic, Antoni Riera, ha presentat el darrer número del butlletí ‘Evolución económica’ que trimestralment, elaboram per a aquesta organització. La manera en què l’escenari actual condiciona l’estabilitat macro situa les illes enfront d’un repte de competitivitat, per tal com aquesta estabilitat és un pilar bàsic de l’atractiu que països i regional mantenen per assegurar la creació de rendes.

Accedeix a la i|notícia completa

Divendres, 23 desembre 2022

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores