Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Clúster

Lletra/letra:

Concentració geogràfica d’empreses i institucions d’un entorn productiu determinat que estan interconnectades i col·laboren estratègicament per obtenir beneficis comuns.

 


Una nova manera d’abordar la realitat productiva per impulsar la competitivitat.

La mutació intensa a la que estan sotmesos una bona part dels elements econòmics, polítics, tecnològics i socials que determinen el marc competitiu actual obliga, tant a les empreses com als territoris, a introduir constantment canvis en la forma de produir, treballar, comercialitzar i interactuar amb l’entorn. En aquest context, la cerca de noves fonts de desenvolupament, fonamentalment a través dels actius i les especificitats que caracteritzen el teixit de cada país o regió, s’ha convertit en una constant per tal d’abordar un procés de transformació productiva permanent que, recolzat en la diferenciació, garanteixi la senda de creixement i, en darrera instància, el nivell de benestar. 

Des d’aquesta perspectiva, la identificació i capitalització de les distintes relacions que tenen lloc entre les esferes de producció del teixit ha cobrat un interès elevat i ha donat lloc a una nova manera d’entendre la realitat productiva dels territoris que ofereix noves i nombroses oportunitats de reespecialització.

 

© Fundació Impulsa Balears

i|tòpics és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS.Clúster. i|tòpics, número 7. Julio 2017. Disponible a: <http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-topics/número-7>