Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

TECNOLOGIES FACILITADORES ESSENCIALS

Tots A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Definició
TECNOLOGIES FACILITADORES ESSENCIALS

(Key Enabling Technologies, en anglès KET)

Conjunt de tecnologies intensives en coneixement que s’associen a cicles ràpids d’innovació, elevades intensitats de R+D, alts nivells de despesa de capital i dotacions de mà d’obra altament qualificada. Les KET, susceptibles d’aplicar-se a qualsevol àmbit productiu amb garantia de millorar-ne la productivitat, actualment acullen la nanotecnologia, la microelectrònica, la nanoelectrònica, la fotònica, els materials avançats i la biotecnologia.

Cercador de termes a l'i|glossari

Cercar termes dins del diccionari (pots emprar expressions regulars)