Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

ESTRATÈGIA DE COMPETITIVITAT GLOBAL

Tots A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Definició
ESTRATÈGIA DE COMPETITIVITAT GLOBAL

Proposta de valor única i diferenciada que assegura la capacitat regional de produir béns i serveis que satisfacin les exigències del mercat internacional i, simultàniament, millorar la qualitat de vida de la població. Es tracta de formular, des del coneixement estratègic i la cooperació entre els agents regionals, una visió de futur a partir de la qual es fixen objectius, s’estableixen prioritats i s’alineen els recursos tant públics com privats per avançar cap a un estadi de desenvolupament superior.

Cercador de termes a l'i|glossari

Cercar termes dins del diccionari (pots emprar expressions regulars)