Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|empresa

Lletra/letra:

i|empresa és una base dades interactiva orientada a caracteritzar el teixit empresarial de les Balears. Aprofundir en l’estructura, la dinàmica i els principals paràmetres de la gestió empresarial és fonamental en un marc en què la competitivitat regional depèn de la competitivitat de totes i cadascuna de les unitats que operen a les illes. No en va, el teixit empresarial existent determina el potencial de creixement, de generació d’ocupació i d’internacionalització de l’arxipèlag, al mateix temps que contribueix a la fixació del patró de distribució de les rendes generades. 

Concretament, i|empresa s’estructura al voltant de tres eixos:

Temporal (actualitzat anualment)

Transversal (atenent la desagregació del teixit empresarial en 4 trams segons la mida, aproximada pel nombre d’assalariats a càrrec).

• Sectorial (a partir de les 81 divisions de la CNAE-2009 relatives a l’activitat no agrària i de mercat). 


L'explotació d’i|empresa facilita als agents decisors la segmentació del teixit empresarial de l’arxipèlag i permet calibrar, en aquests termes, les possibilitats dels distints grups d’unitats per aprofitar economies d’escala i accedir tant a fonts de finançament com a tecnologia i capital humà qualificat. En la mateixa línia, la trajectòria dels indicadors de demografia empresarial –referits a la natalitat i mortalitat d’empreses– explica els canvis observats en l’extensió i composició del teixit al llarg del temps. Aquesta dinàmica, juntament amb el comportament revelat pels principals paràmetres associats a la seva gestió –com la rendibilitat, l'equilibri financer i l'eficiència–, contribueix a l’avaluació de les polítiques orientades a establir les condicions d’entorn més favorables pel desenvolupament empresarial. 

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.