Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

El Govern i la CAEB acorden una col·laboració publicoprivada per activar la transformació productiva de les Balears

Els presidents del Govern de les Illes Balears i de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) han explicat la constitució de la fundació Impulsa Balears per promoure el procés de transformació que Balears necessita per avançar cap a un futur de major prosperitat. José Ramón Bauzà i Carmen Planas, respectivament, han concretat la iniciativa estratègica anunciada el passat 23 de juny en el Consolat de la Mar.

El president de la Comunitat ha expressat la voluntat conjunta que “les crides a la ‘diversificació’, la ‘especialització’, la ‘desestacionalització’ o al ‘canvi de model’” deixin de ser “un lloc comú, incapaços de corregir els desequilibris estructurals acumulats durant aquests anys”. Així, es dissenyarà, monitoritzarà i avaluarà “una estratègia pròpia de transformació per superar els problemes conjunturals, corregir els dèficits estructurals i anticipar els canvis derivats d'un entorn cada vegada més exigent, complex, interconnectat i global”.

Convençuts que Balears necessita avançar en la recerca de solucions i patrons de creixement diferents als actuals, Govern i CAEB constitueixen una fundació per articular i desenvolupar una plataforma de coneixement i interacció capaç d'aglutinar l'esforç de tots els actors públics i privats de les Illes en l'adopció d'una agenda de transformació. D'aquesta forma, la iniciativa neix amb vocació de permanència i l'aspiració d'erigir-se en un marc de referència a nivell regional.

Es tracta d'una iniciativa pionera a nivell estatal que s'alinea amb l'Estratègia de seguretat nacional aprovada pel Govern d'Espanya el passat mes de maig i amb l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent (RIS3), adoptada per la Comissió Europea l'octubre de 2011 per al període 2014-2020. Contempla tant el desenvolupament d'un sistema d'intel·ligència econòmica, com els mecanismes de transferència i xarxes necessaris per a l'articulació d'una agenda integrada de transformació econòmica territorial.

Pretén dissenyar una estratègia que permeti a les empreses aprofundir en les xarxes locals de coneixement, utilitzar i aprofitar les noves tecnologies i incidir en palanques de productivitat per així impulsar la competitivitat de l'economia balear i, per tant, la generació d'ocupació de major qualitat. Amb aquest motiu, la presidenta de la CAEB ha expressat la necessitat de “la participació activa de totes i cadascuna de les unitats empresarials que operen a Balears, per recollir realitats i plantejar solucions possibles a problemes reals”. 

La iniciativa que es concreta en una fundació impulsada per Govern i CAEB està oberta a tot el teixit empresarial, associacions, administracions locals, els diferents grups parlamentaris i al coneixement de la Universitat de les Illes Balears, així com centres tecnològics, entre d’altres. Establirà objectius a mitjà i llarg termini, per canalitzar esforços i recursos, fomentant i impulsant la competitivitat de Balears. 

La nova fundació, sustentada en la col·laboració publicoprivada, constituïda sense ànim de lucre, serà sostinguda i representada en el seu patronat, per les institucions promotores de la iniciativa estratègica –CAEB i Govern de les Illes Balears–, així com per les empreses adscrites a sectors d'activitat representatius/estratègics del teixit regional que individualment decideixin adherir-se. El seu principal beneficiari serà –en paraules de Carmen Planas – “el conjunt de la societat balear”, com també ha expressat el president José Ramón Bauzà, qui ha incidit que és una iniciativa pensada per a “les properes generacions”.

Al costat dels presidents del Govern i CAEB han assistit a l'acte de presentació de la nova fundació el conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García, i el gerent de CAEB, Sergio Bertrán.

Els presidents del Govern de les Illes Balears i de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) han explicat la constitució de la fundació Impulsa Balears per promoure el procés de transformació que Balears necessita per avançar cap a un futur de major prosperitat. José Ramón Bauzà i Carmen Planas, respectivament, han concretat la iniciativa estratègica anunciada el passat 23 de juny en el Consolat de la Mar.

El president de la Comunitat ha expressat la voluntat conjunta que “les crides a la ‘diversificació’, la ‘especialització’, la ‘desestacionalització’ o al ‘canvi de model’” deixin de ser “un lloc comú, incapaços de corregir els desequilibris estructurals acumulats durant aquests anys”. Així, es dissenyarà, monitoritzarà i avaluarà “una estratègia pròpia de transformació per superar els problemes conjunturals, corregir els dèficits estructurals i anticipar els canvis derivats d'un entorn cada vegada més exigent, complex, interconnectat i global”. 

Convençuts que Balears necessita avançar en la recerca de solucions i patrons de creixement diferents als actuals, Govern i CAEB constitueixen una fundació per articular i desenvolupar una plataforma de coneixement i interacció capaç d'aglutinar l'esforç de tots els actors públics i privats de les Illes en l'adopció d'una agenda de transformació. D'aquesta forma, la iniciativa neix amb vocació de permanència i l'aspiració d'erigir-se en un marc de referència a nivell regional.

Es tracta d'una iniciativa pionera a nivell estatal que s'alinea amb l'Estratègia de seguretat nacional aprovada pel Govern d'Espanya el passat mes de maig i amb l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent (RIS3), adoptada per la Comissió Europea l'octubre de 2011 per al període 2014-2020. Contempla tant el desenvolupament d'un sistema d'intel·ligència econòmica, com els mecanismes de transferència i xarxes necessaris per a l'articulació d'una agenda integrada de transformació econòmica territorial.

Pretén dissenyar una estratègia que permeti a les empreses aprofundir en les xarxes locals de coneixement, utilitzar i aprofitar les noves tecnologies i incidir en palanques de productivitat per així impulsar la competitivitat de l'economia balear i, per tant, la generació d'ocupació de major qualitat. Amb aquest motiu, la presidenta de la CAEB ha expressat la necessitat de “la participació activa de totes i cadascuna de les unitats empresarials que operen a Balears, per recollir realitats i plantejar solucions possibles a problemes reals”. 

La iniciativa que es concreta en una fundació impulsada per Govern i CAEB està oberta a tot el teixit empresarial, associacions, administracions locals, els diferents grups parlamentaris i al coneixement de la Universitat de les Illes Balears, així com centres tecnològics, entre d’altres. Establirà objectius a mitjà i llarg termini, per canalitzar esforços i recursos, fomentant i impulsant la competitivitat de Balears.

La nova fundació, sustentada en la col·laboració publicoprivada, constituïda sense ànim de lucre, serà sostinguda i representada en el seu patronat, per les institucions promotores de la iniciativa estratègica –CAEB i Govern de les Illes Balears–, així com per les empreses adscrites a sectors d'activitat representatius/estratègics del teixit regional que individualment decideixin adherir-se. El seu principal beneficiari serà –en paraules de Carmen Planas– “el conjunt de la societat balear”, com també ha expressat el president José Ramón Bauzà, qui ha incidit que és una iniciativa pensada per a “les properes generacions”.

Al costat dels presidents del Govern i CAEB han assistit a l'acte de presentació de la nova fundació el conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García, i el gerent de CAEB, Sergio Bertrán.

Dijous, 16 octubre 2014

 

Títol
Títol
Data
Data