Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS participa en el III Foro El Económico


IMPULSA BALEARS ha participat en la celebració del III Foro El Económico, l’esdeveniment organitzat per Última Hora amb motiu de la presentació de l’Anuario Illes Balears 2018. En una edició centrada en la sostenibilitat ambiental com a vector de transformació regional, Antoni Riera, director tècnic de la fundació, ha abordat, a través de la ponència ‘Créixer o no créixer, aquesta no és la qüestió’, les noves oportunitats que deriven de l’establiment d’un nou marc de relacions entre creixement, medi ambient i benestar a les Balears. Així doncs, des dels resultats que es desprenen d’i|ICG –en matèria de sostenibilitat ambiental i competitivitat global– i d’i|ICT –en termes d’ordenació de l’espai turístic i competitivitat turística–, s’ha emfatitzat la necessitat i, al mateix temps, la via per abordar el creixement econòmic a les illes no només com un procés de transformació d’inputs en outputs, sinó com un procés de creació de valor capaç d’incrementar el retorn privat i social de les inversions que es duen a terme tant des del sector públic com del sector privat. Un desafiament important que han posat especialment de manifest les intervencions de Rafael Guinea, director general de TIRME (‘Cap a l’era del desenvolupament sostenible’) i la família Fluxá, al capdavant del Grupo Ibersotar (‘Una història amb futur’), membres del patronat de la fundació compromeses amb el desenvolupament regional sostenible.

 

Dijous, 2 maig 2019

 

Títol
Títol
Data
Data