Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS assenyala que les illes mantenen actives àrees de millora important en igualtat de gènere


L’arxipèlag segueix ocupant, un any més, la tercera posició en el rànquing autonòmic de l’índex de desigualtat per raó de gènere

 

PALMA · Els diferencials per raó de gènere posen de manifest a les Balears la pervivència de determinats desequilibris, vinculats especialment a l’esfera professional, que segueixen condicionant l’impuls de la competitivitat global de les illes. En aquest context, l’Índex de Desigualtat de Gènere, proposat per Nacions Unides i elaborat per IMPULSA BALEARS a nivell regional, permet aproximar els avanços en aquesta matèria a través de l’establiment d’una escala de puntuacions que oscil·la entre 0 (desigualtat nul·la) i 1 (desigualtat màxima) atenent, principalment, a qüestions relacionades amb la salut reproductiva, l’apoderament femení i el mercat laboral. Des d’aquesta perspectiva, la nova actualització de l’índex, inclosa al monitor de vigilància continua i|global, assenyala que les Balears, amb una puntuació (0,090) que no millora la que assolí en la mesura de l’any passat (0,089), segueix superant la mitjana espanyola (0,061) i conserva la tercera posició en el rànquing autonòmic, tan sols millorant el resultats de La Rioja (0,134) i Múrcia (0,103).

El seguiment dels principals desequilibris per raó de gènere que expliquen aquests resultats assenyala que els diferencials positius que, actualment, es registren a l’arxipèlag en favor del segment femení en matèria de formació superior i aprenentatge al llarg de la vida, segueixen revertint negativament en l’esfera laboral, tant en termes de participació, com de condicions contractuals i oportunitats de carrera professional per a les dones.

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dijous, 7 Març 2019

 

Títol
Títol
Data
Data