Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

The Global Competitiveness Report 2017-2018


El World Economic Forum ha publicat una nova actualització del rànquing de competitivitat global format per un total de 137 països del món. Els resultats s’orienten a facilitar la labor dels agents, tant públics com privats, a l’hora d’identificar els principals desafiaments i oportunitats que afecten al creixement dels territoris nacionals respectius. En aquesta ocasió, el caràcter disruptiu del canvi tecnològic actual explica bona part dels condicionants de l’entorn competitiu, així com la necessitat de reduir la desigualtat i abordar la relació, sempre complex, entre la liberalització comercial que promou un escenari altament globalitzat i l’establiment de marcs reguladors en aquest sentit a nivell nacional.

D’acord amb la presentació habitual dels resultats, Espanya se situa en la posició 34 i descendeix, així, dos esglaons respecte de l’edició anterior de l’informe. La posició espanyola segueix condicionada pel deteriorament de l’entorn macroeconòmic acumulat durant la fase recessiva i la baixa performance relativa en matèria d’eficiència del mercat de treball, desenvolupament del mercat financer i funcionament de les institucions, per bé que és en l’àmbit de la innovació que es manté el diferencial més gran respecte del país líder. Les cinc primeres posicions del rànquing mundial segueixen estant ocupades per Suïssa, Estats Units, Singapur, Holanda i Alemanya.

The Global Competitiveness Report 2017-2018

Institució

World Economic Forum

Autor

Schwab, K. (Editor); Sala-i-Martín, X. (Director)

Matèria

Competitivitat Global

Any

2017

Periodicitat

Anual

Resum

The Global Competitiveness Report 2017-2018 determina i analitza la posició competitiva de 137 països del món. Els resultats obtinguts s’emmarquen en el context econòmic actual, assenyalen els factors determinants de la competitivitat nacional i permeten establir tota una sèrie de recomanacions per tal de millorar-la.

Així mateix, formen part del contingut de l’informe diferents tipus de rànquings, mapes i fitxes individualitzades per a cadascun dels països inclosos a l’estudi.

Referència bibliogràfica

Schwab, K.; Sala-i-Martín, X. The Global Competitiveness Report 2017-2018. Ginebra (Suiza): World Economic Forum, 2017.

URL

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

PDF

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017-2018.pdf

 

Dimarts, 3 octubre 2017

 

Títol
Títol
Data
Data