Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS aprova un nou itinerari sobre el rol de l'empresa en l'impuls de la competitivitat global


El Patronat acorda compartir amb la societat una nova eina, i|empresa, que facilita als agents decisors la implantació d’estratègies de competitivitat des de l’augment de la productivitat del capital i el treball de les unitats empresarials.

La fundació aprova els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 i acull la renovació del compromís d’Auto Vidal i Angel 24 amb el projecte fundacional.

 

PALMA · La Fundació IMPULSA BALEARS ha celebrat avui la reunió del Patronat que ha aprovat els comptes anuals de 2017 i ha valorat positivament l’activitat desenvolupada al llarg del primer quadrimestre. Al llarg de la sessió, els patrons han acordat també les bases que regiran l’execució del pla d’actuació durant la segona meitat de l’any, entre les quals destaquen les noves actuacions plantejades en l’àmbit de la i|iniciativa ‘dinàmica empresarial’, que persegueix reforçar el rol transformador de l’empresa com a principal generador de riquesa. No en va, el teixit empresarial determinat el potencia de creixement, generació d’ocupació i internacionalització de l’arxipèlag, al mateix temps que contribueix a la fixació del patró de distribució de les rendes generades.

En aquest sentit, IMPULSA BALEARS treballa en un nou itinerari estratègic amb l finalitat d’assegurar la contribució del teixit empresarial a la millora de la competitivitat global de l’arxipèlag, el qual serà presentat en un nou i|meeting previst per al proper mes de juny.

Com element destacat d’aquest nou itinerari, el Patronat ha acordat compartit amb la societat, en general, i amb el teixit empresarial, en particular, la nova eina i|empresa, en el disseny i perfeccionament de la qual IMPULSA BALEARS ha estat treballant durant els darrers mesos, mentre que els patrons de la fundació n’han pogut testat tant els continguts com el grau d’usabilitat.

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dimecres, 9 Maig 2018

 

Títol
Títol
Data
Data