Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Les Balears ocupen la tercera posició en el rànquing autonòmic de l'índex de desigualtat per raó de génere


La Fundació IMPULSA BALEARS assenyala la importància estratègica de seguir avançant cap a un balanç de gènere equilibrat per millorar la competitivitat global de l’arxipèlag.

 

PALMA · Les Balears han millorat al llarg dels darrers anys el balanç de gènere en sintonia amb la tendència generalitzada de l’entorn nacional i europeu. Així mateix, l’arxipèlag té encara camí per recórrer en aquest àmbit, per tal com se segueixen detectant àrees de millora per assegurar que desequilibris per raó de gènere no erosionin el potencial tant econòmic com social de les illes. En aquest context, l’Índex de Desigualtat de Gènere, proposat per Nacions Unides i elaborat per IMPULSA BALERS a nivell regional, permet aproximar els assoliments en aquesta matèria a través de l’establiment d’una puntuació que oscil·la entre 0 (desigualtat nul·la) i 1 (desigualtat màxima) atenent, principalment, a aspectes relacionats amb la salut, l’apoderament femení i el mercat laboral. Els resultats obtinguts per a l’exercici 2016 assenyalen que les Balears, amb una puntuació de 0,089, superen la mitjana nacional (0,061) i es mantenen en la tercera posició del rànquing autonòmic, precedides per Múrcia (0,128) i La Rioja (0,092), que presenten els índexs de desigualtat més elevats. En qualsevol cas, les illes han aconseguit al llarg de la darrera dècada rebaixar substancialment la puntuació en desigualtat, atès que l’índex que es computava l’any 2006 s’ha reduït en més d’un terç (-39,4%) d’acord amb la tendència general expressada a nivell nacional (-43,3%).

Des d’IMPULSA BALEARS s’adverteix de la importància estratègica que revesteix per a les illes avançar cap a un balanç de gènere més equilibrat, de manera que en paraules d’Antoni Riera, «les illes necessiten assegurar la capacitat de que tota la societat pugui participar i beneficiar-se del progrés econòmic per reposicionar-se competitivament entre les regions més avançades d’Europa. Avui és necessari reduir desigualtats per guanyar competitivitat».

D’acord amb aquest argument, la Unitat d’intel·ligència econòmica, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, ha incorporat a i|global –el monitor de vigilància continua orientat a facilitar el plantejament de directrius estratègiques de competitivitat– el seguiment del balanç de gènere a las illes com a palanca estratègica.

I és que, en paraules d’Aina Ripoll, directora de la Unitat, «qualsevol proposta estratègica orientada a l’impuls de la competitivitat global de les Balears s’ha d’abordar de manera igualment holística des de la perspectiva de gènere, atès que és necessari que la política i els plans d’acció que se’n derivin operin des de la major transversalitat possible».

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dimecres, 7 Març 2018

 

Títol
Títol
Data
Data