Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS planteja 10 consignes estratègiques per assegurar la contribució de la indústria a la competitivitat global de les illes


Entre els anys 2000 i 2016 l’activitat manufacturera ha caigut a les Balears (-27,1%) mentre que ha crescut a Espanya (6,4%) i a la Unió Europea (21,9%)

Antoni Riera: “S’imposa la urgència d’afrontar a les Balears un procés de reespecialització industrial”

 

PALMA · · La indústria de les Balears ha experimentat al llarg de les dues darreres dècades una erosió important que condiciona, actualment, la seva capacitat tant per generar valor afegit com per sostenir l’estructura empresarial, segons es desprèn del nou i|dossiers que IMPULSA BALEARS ha donat a conèixer aquest dilluns i que, sota el títol ‘La contribució de la indústria a la competitivitat global de les Balears’, analitza la situació actual de la indústria balear, així com la de les seves principals branques d’activitat, amb la finalitat d’avaluar el seu potencial i detectar possibles vies per assegurar la seva contribució a la millora de la competitivitat global de l’arxipèlag.

Així, “en el període 2000-2016, el valor afegit generat per la indústria balear presenta un creixement acumulat (4,7%) significativament inferior al del conjunt de l’economia (18,3%)”, tal com ho ha destacat Antoni Riera, director tècnic d’IMPULSA BALEARS, que ha assenyalat que “aquesta situació, que també es reprodueix, encara que amb una molt menor intensitat, a nivell nacional (8,9% i 27,1%, respectivament) i europeu (17,1% i 23,2%, respectivament), respon al fort descens de l’activitat manufacturera a les Balears (-27,1%), que contrasta amb l’augment registrat tant a Espanya (6,4%) com a la Unió Europea (21,9%)”.

És per això que, tal com ha emfatitzat Riera, “contribuir a l’impuls de la competitivitat global de les Balears és per a la indústria més que un repte una oportunitats, per tal com les Balears necessiten comptar amb totes i cadascuna de les capacitats estratègiques presents en el territori, les industrials incloses. S’imposa la urgència d’afrontar a les Balears un procés de reespecialització industrial, atès que la continuïtat del sector depèn d’incrementar la capacitat de la indústria per assumir les millores efectuades en palanques estratègiques, relacionades específicament amb la eficiència i la innovació, i traduir-les en un impuls efectiu de la posició competitiva de les illes en l’entramat regional europeu”.

El director tècnic d’IMPULSA BALEARS ha assenyalat que “la globalització ha alterat significativament els processos d’aprovisionament, producció i comercialització del sector industrial, al mateix temps que la tendència pronunciada a traslladar l’activitat cap al sector serveis de l’arxipèlag ha tendit a velar les seves debilitats estructurals”. En aquest context, revertir la situació actual de la indústria balear és possible des de l’establiment de directrius estratègiques transversals que connectin la política purament industrial a la d’altres esferes rellevants per a l’impuls de la competitivitat global de les Balears, com la innovació, l’estructura empresarial, el capital humà, l’energia, el transport i la sostenibilitat ambiental.

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dilluns, 18 Desembre 2017

 

Títol
Títol
Data
Data