Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

El patronat d’IMPULSA BALEARS es reforça i obre una nova fase de creixement i consolidació del projecte fundacional.


El patronat d’IMPULSA BALEARS ha celebrat la primera sessió ordinària de l’any, en el transcurs de la qual els patrons que formalitzaren la seva adhesió dos  anys enrere, en el que va ser el primer patronat de la fundació, han renovat el seu compromís amb el projecte fundacional. Aquest fet, juntament amb la incorporació prevista de nous membres, reforça la massa crítica necessària per abordar el creixement i la consolidació de l’activitat. 

Paral·lelament, el patronat ha donat llum verda a les principals línies d’acció que permetran complir els objectius marcats pel que és el tercer exercici en actiu de la fundació. El llançament de nous itineraris estratègics al voltant de l’aprofitament del talent i la clusterització de l’estructura productiva, l’elaboració d’eines d’autodiagnòstic empresarial i de monitorització continuada dels factors crítics de la posició competitiva de l’arxipèlag són, juntament amb la planificació de projectes al voltant de la denominada ‘economia circular’, alguns dels punts forts de l’agenda dels propers mesos.

Així mateix, després de la sessió d’avui, IMPULSA BALEARS ha difós el seu primer i|vídeo, un recurs audiovisual orientat a exposar la visió i el potencial estratègic de la fundació per contribuir a l’impuls de la competitivitat global de les Balears. 

Dilluns, 20 març 2017

 

Títol
Títol
Data
Data