Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS debat sobre talent i competitivitat empresarial


IMPULSA BALEARS ha participat a la jornada «La formació professional dual: talent i competitivitat per a l’empresa», organitzat per la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i Bankia. Al llarg de la jornada, el director tècnic de la fundació, Dr. Antoni Riera Font, ha incidit en la importància estratègica que revesteix l’aprofitament del talent per a l’impuls de la competitivitat global. Des d’aquesta perspectiva ha analitzat els desequilibris que actualment existeixen en el mercat de treball de l’arxipèlag entre les competències de la població activa i els requeriments demandats pel teixit empresarial a l’hora de cobrir les seves vacants laborals.

Dijous, 26 gener 2017

 

Títol
Títol
Data
Data