Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

La Fundació IMPULSA BALEARS debat el rol estratègic de l’educació a la Conselleria d’Educació i Universitat

ius 2015


El director tècnic de la Fundació IMPULSA BALEARS, Dr. Antoni Riera Font, ha estat rebut pel Sr. Martí X. March, conseller d’Educació i Universitat, i el seu equip de treball per presentar les i|eines de la fundació que permeten monitoritzar palanques tan estratègiques per a la competitivitat global de les illes, com és l’educació. Així les coses, s’ha posat un èmfasi especial en la necessitat d’identificar i obrir, en aquest àmbit, vies de progrés al voltant d’una major adequació per qualificació de l’oferta i la demanda laboral, per tal de garantir un aprofitament òptim del capital humà regional.

Títol
Títol
Data
Data