Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Publicació de l'informe "The Global Creativity Index, 2015"

ius 2015


El Martin Prosperity Institute publica un informe que realitza una anàlisi comparada del desenvolupament econòmic i la prosperitat de 139 estats en base a les tres "T" del desenvolupament econòmic: tecnologia, talent i tolerància. La primera "T" es mesura en termes de l’esforç realitzat en R+D, el percentatge del PIB destinat a R+D i el nombre de patents registrades per càpita. La segona "T" s’aproxima pel percentatge de població adulta amb estudis superiors i per la representativitat dels treballadors a les industries creatives (ciència, tecnologia i enginyeria; arts, cultura, entreteniment i mitjans de comunicació; negocis i gestió; i educació i l’assistència sanitària). Finalment, la tercera "T" es calcula a partir del nombre de persones que consideren que la seva ciutat és oberta a minories ètniques o racials i a col·lectius com gais i lesbianes.

The Global Creativity Index, 2015

Institució Martin Prosperity Institute
Autor Florida, R.; Mellander, C.; King K.
i|iniciativa Desenvolupament econòmic
Any 2015
Periodicitat _
Resum The Global Creativity Index 2015: els resultats generals situen Austràlia al capdavant del rànquing del GCI, relegant a Suècia que fins aleshores havia encapçalat la classificació a un setè lloc. No obstant això, mentre que Austràlia sobresurt en talent, Corea del Sud  és líder en tecnologia i Canada ho és en tolerància. El Global Creativity Index està relacionat amb el nivell de desenvolupament, competitivitat i prosperitat, atès que els estats amb major puntuació presenten també nivells més elevats de productivitat. Així mateix, els estats que obtenen millor puntuació tendeixen també a acollir societats més equitatives.
Referencia bibliogràfica Florida, R.; Mellander, C.; King K. (2015): The Global Creativity Index. Toronto (Canada): Martin Prosperity Institute, 68pp.
URL http://martinprosperity.org/content/the-global-creativity-index-2015/
PDF http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf

Dimecres, 8 juliol 2015

 

Títol
Títol
Data
Data