Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

L’Organització Mundial del Turisme aborda el futur del treball en el sector


L’Organització Mundial del Turisme (UNWTO), en col·laboració amb el seu membre afiliat Cegos España i l’Organització Internacional del Treball (OIT), aborda les tendències emergents derivades de les transformacions que afecten al present i al futur del treball en el turisme. La seva finalitat principal és oferir noves recomanacions als països del G20, sempre alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. L’informe estableix que el turisme és un sector prioritari per la seva capacitat de contribuir a crear treball de qualitat, invertir en noves habilitats i reduir desigualtats en favor d’un creixement sòlid i inclusiu.

A través d’una enquesta efectuada a diferents grups d’stakeholders clau (treballadors i estudiants, sector públic, empreses i institucions educatives), es posa de manifest que els perfils centrats en l’orientació al client i el domini de les tecnologies digitals aglutinaran la major part de la demanda en els propers cinc anys. Per a tots els actors serà clau, doncs, promoure l’aprenentatge al llarg de la vida, des de les habilitats més bàsiques a les més complexes, ja siguin de tipus tècnic o no cognitiu, com la creativitat, l’empatia o la innovació.

The future of work and skills development in tourism

Institució

Organització Mundial del Turisme (UNWTO)

Iniciativa estratègica

Activació de palanques estratègiques

Any

2019

Resum

Aquest policy paper aporta una sèrie de recomanacions als països membres del G20 amb la finalitat de fomentar la priorització del turisme d’acord amb la seva capacitat de contribuir a crear ocupació de qualitat i d’invertir en les noves habilitats i competències que demanda un context global en plena transformació.

Referència bibliogràfica

Organització Mundial del Turisme. The future of work and skills development in tourism – Policy paper. Madrid: UNWTO, 2019.

URL

http://publications.unwto.org/publication/future-work-and-skills-development-tourism-policy-paper

PDF

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421213

 

Dimecres, 30 octubre 2019

 

Títol
Títol
Data
Data