Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Astilleros de Mallorca s'incorpora al patronat d'IMPULSA BALEARS


Ambdues entitats manifesten l’elevat interès que representa «formular noves propostes estratègiques que aprofitin el potencial creador de valor que resideix en la indústria nàutica»

 

PALMA · La presidenta de la Fundació IMPULSA BALEARS, Carmen Planas, i el conseller delegat d’Astilleros de Mallorca, Diego Colón de Carvajal, han subscrit l’adhesió de l’empresa al Patronat en un acte al qual també hi han assistit Carlos Morales, director general d’Astilleros de Mallorca i Antoni Riera, director tècnic de la fundació.

Amb la incorporació d’Astilleros de Mallorca, la fundació satisfà els objectius marcats a través de la línia d’acció i|compromís i reforça, en paraules de Carmen Planas, «la massa crítica que atresoram en segments productius que són clau per formular noves propostes estratègiques al voltant de l’especialització productiva balear».

Així mateix, Diego Colón de Carvajal, ha posat de manifest l’oportunitat que suposa «entrar a formar part d’un projecte que convida a adoptar una visió holística a l’hora de prendre decisions tant a nivell de negoci com a nivell sectorial». La participació d’Astilleros de Mallorca a les iniciatives estratègiques de la fundació està, segons el seu màxim responsable, garantida, no en va «formam part de la xarxa de més de 450 empreses nàutiques que operen en l’entorn de Palma amb capacitat per crear serveis d’alt valor afegit».

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dimarts, 17 setembre 2019

 

Viajes Urbis s'uneix al patronat d'IMPULSA BALEARS


Ambdues entitats subscriuen l’adhesió i aposten per «forjar una visió integral del turisme que maximitzi la creació de valor per a les illes»

 

PALMA · La presidenta de la Fundació IMPULSA BALEARS, Carmen Planas, i el conseller delegat de Viajes Urbis, Francisco Catalá, han formalitzat la incorporació de l’operador turístic al Patronat en un acte al qual també hi ha assistit Miguel Ángel Ramos, director general i Antoni Riera, director tècnic de la fundació.

A partir d’aquest moment, Viajes Urbis engrosseix la llista de noves incorporacions que el Patronat de la fundació ha materialitzat al llarg de l’any. Així les coses, IMPULSA BALEARS supera els objectius fixats a l’inici de l’exercici respecte de la línia d’acció i|compromís, tenint en compte que aquesta nova adhesió suposa, en paraules de Carmen Planas, «una oportunitat magnífica per forjar una visió integral del sector turístic de les illes enfront dels nous nínxols de valor que emergeixen de la connexió amb les indústries experiència o l’economia blava».

En una mateixa línia, Francisco Catalá ha posat de manifest la seva satisfacció per entrar a formar part d’un projecte que «ens permetrà descobrir noves fórmules per monitoritzar les claus del nostre negoci i, al mateix temps, contribuir a enfortir competitivament el nostre sector». La participació de Viajes Urbis a les iniciatives estratègiques de la fundació serà, doncs, segons el seu màxim responsable, «una labor més que interessant per atendre als processos mitjançant els quals es determina, de forma efectiva, el valor que l’activitat turística acaba rendint a les illes».

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dimecres, 11 setembre 2019

 

IMPULSA BALEARS incorpora Bongrup al patronat


Ambdues entitats formalitzen l’adhesió convençuts «del valor estratègic del coneixement i la cooperació a l’hora d’obrir noves vies a l’eficiència i la innovació»

 

PALMA · La presidenta de la Fundació IMPULSA BALEARS, Carmen Planas, i el director general de Bongrup, Jaume Rul·lan han subscrit la incorporació de l’empresa al Patronat en un acte al qual també hi han assistit Jaume Ferrari, director de compres i Antoni Riera, director tècnic de la fundació.

La incorporació de Bongrup materialitza els nous resultats d’i|compromís, la línia d’acció que persegueix fidelitzar empreses adscrites a sectors representatius del teixit regional. En aquest sentit, l’adhsió ha partit, en paraules de Carmen Planas, de la «importància de comptar amb un Patronat fort i diversificat, amb una massa crítica suficient per impulsar la competitivitat global de l’arxipèlag».

Així mateix, Jaume Rul·lan ha manifestat una alta satisfacció per entrar a formar part de la fundació, no en va «estam convençuts que ni com a negoci ni com a regió podem desistir de cercar permanentment noves vies a l’impuls de l’eficiència i la innovació». Des d’aquest punt de vista, el compromís de Bongrup amb les iniciatives estratègiques d’IMPULSA BALEARS descansa en el reconeixement explícit del seu representant principal del «valor estratègic que el coneixement i la cooperació incorporen a la presa de decisions empresarials».

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dimecres, 31 juliol 2019

 

Amer Obres i Serveis se suma al patronat d'IMPULSA BALEARS


Ambdues entitats subscriuen l’adhesió i coincideixen en assenyalar «la rellevància de compartir experiències al voltant de la transformació que la construcció està experimentant a través dels canvis tecnològics i socials»

 

PALMA · La presidenta de la Fundació IMPULSA BALEARS, Carmen Planas, i el conseller delegat de Amer Obres i Serveis, Antonio Amer, han formalitzat l’adhesió de l’empresa constructora al Patronat en un acte al qual també hi han assistit Joan Gost, director financer, i Antoni Riera, director tècnic de la fundació.

L’adhesió d’Amer Obres i Serveis permet completar el darrer trajecte de la línia d’acció i|compromís previst per aquest exercici, durant el qual s’han produït més de deu noves incorporacions. Amb l’entrada d’aquesta companyia el Patronat es reforça, en paraules de Carmen Planas, «la base d’empreses que disposen de coneixement productiu sobre la planificació d’infraestructures, un pilar bàsic de la competitivitat global de les Balears».

Així mateix, Antonio Amer ha destacat el rol que la fundació està duent a terme com a plataforma de coneixement estratègic i interacció regional, en la manera que «facilita identificar noves oportunitats per avançar, tant com a companyia com a sector, des de nous enfocaments d’eficiència i innovació». La participació de l’empresa a les properes actuacions de la fundació serà, en paraules del seu conseller delegat, «un exercici rellevant per compartir i, al mateix temps, enriquir la nostra manera d’entendre el negoci i la transformació que la construcció està experimentant a través dels canvis tecnològics i socials».

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dimecres, 4 setembre 2019

 

Zafiro Hotels entra a formar part del patronat d'IMPULSA BALEARS


Ambdues entitats subscriuen l’adhesió i aposten per «facilitar la formulació d’un nou lideratge turístic per a les Balears»

 

PALMA · La presidenta de la Fundació IMPULSA BALEARS, Carmen Planas, i la CEO de Zafiro Hotels, Antònia Plomer, han formalitzat la incorporació de la cadena hotelera al Patronat en un acte el qual també ha comptat amb la presència d’Antoni Riera, director tècnic de la fundació.

A partir d’aquest moment, Zafiro Hotels es converteix en la desena incorporació al Patronat de la fundació al llarg d’aquest exercici, la tercera de l’àmbit hoteler. D’aquesta manera, IMPULSA BALEARS avança en els objectius fixats a través de la seva línia d’acció i|compromís per tal com suposa, en paraules de Carmen Planas, «reforçar la massa crítica del projecte fundacional al voltant del repte que les illes mantenen respecte de forjar un nou lideratge turístic».

Així mateix, Antònia Plomer ha posat de manifest el seu entusiasme per integrar la seva marca en un projecte que permet «replantejar els nostres models de gestió vigents i posar-los al servei de la millora continua de l’atractiu de la nostra destinació en els mercats internacionals». La participació de Zafiro Hotels a les iniciatives estratègiques de la fundació permetrà a la cadena, segons la seva màxima responsable «compartir la nostra base de coneixement i, sobretot, alimentar-la des de la incorporació de nous instruments que permetin anticipar-nos en la presa de decisions d’un entorn turístic en transformació permanent».

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dilluns, 29 juliol 2019

 

Títol
Títol
Data
Data