Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS estima una pèrdua del 0,4% del PIB anual durant la primera quinzena de l'estat d'alarma


El cessament de l’activitat dels darrers quinze dies provoca un impacte directe de 120,55 milions d’euros sobre el producte interior brut regional

 

PALMA · L’estat d’alarma decretat el passat 14 de març, amb la finalitat de fer front a la pandèmia generada pel nou coronavirus, ha motivat un cessament de l’activitat immediat i extensiu a la major part dels sectors econòmics de les Balears. Aquesta situació ha exercit durant els darrers quinze dies un impacte negatiu de 120,55 milions d’euros sobre el producte interior brut de les illes, la major part dels quals serà irrecuperable en el transcurs de l’exercici atès l’envergadura d’aquesta interrupció en l’àmbit dels serveis.

D’aquesta manera, és possible avançar una pèrdua acumulada del 0,4% sobre el balanç anual del producte interior brut balear que se seguirà ampliant pels mateixos motiu, previsiblement, almenys durant les dues setmanes addicionals de pròrroga i enduriment de les condicions de confinament que entren en vigor a partir d’avui.

Enfront d’aquesta situació, IMPULSA BALEARS creu oportú fer èmfasi, tal com trasllada el director tècnic, Antoni Riera, en «la importància de garantir que les mesures adoptades tant en l’àmbit sanitari com en l’àmbit econòmic permetin, d’una banda, maximitzar l’efectivitat de l’estat d’alarma sobre el control de la pandèmia i, d’altra, minimitzar el risc d’afectació permanent del teixit productiu». Respecte d’aquesta darrera qüestió, cal tenir en compte que «les restriccions d’activitat estan provocant un desajust important entre la facturació de les empreses i les seves obligacions laborals, financeres i tributàries que no tan sols crea tensions a curt termini, sinó que compromet la capacitat de resposta del teixit a mitjà termini i a llarg termini».

En aquest context, la Fundació ha reforçat, a través de la Unitat d’intel·ligència econòmica, els instruments de vigilància orientats a efectuar un seguiment estret de la situació actual, especialment, a través de fonts d’informació en temps real. Així mateix, s’estan activant els mecanismes necessaris per anticipar els principals reptes empresarials i mobilitzar la massa crítica de la Fundació en un intent d’«assegurar la capacitat de resiliència dels actors regionals en un escenari post-confinament en què la reconstrucció del patró de creixement imposarà desafiaments importants».

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dilluns, 30 març 2020

 

Les Balears ocupen la quarta posició més favorable en el rànquing autonòmic de desigualtat de gènere


IMPULSA BALEARS assenyala la necessitat que la reducció de les desigualtats de gènere en l’accés a les diferents esferes derivi en resultats més igualitaris

 

PALMA · L’índex de desigualtat de gènere, elaborat per IMPULSA BALEARS d’acord amb la proposta metodològica de Nacions Unides, situa l’arxipèlag en la quarta posició més favorable d’un rànquing autonòmic que apel·la a l’apoderament de la dona en qüestions relacionades amb la salut, l’educació i el mercat laboral. En aquest sentit, la nova actualització de l’índex, que oscil·la en una escala que va del 0 (desigualtat nul·la) a l’1 (desigualtat màxima), marca per a les Balears una puntuació (0,044) que retalla la del passat exercici (0,090). Amb aquest resultat, les illes milloren la puntuació nacional (0,053) –territori on només son superades pel País Basc (0,030), Galícia (0,036) i Canàries (0,043)– i, així mateix, la del conjunt de països de l’OCDE (0,182).

La millora de l’índex de desigualtat de gènere posa en relleu els avanços d’un procés de convergència pel que fa, especialment, a l’accés a les diferents esferes de la societat. No obstant això, tal com polsa el monitor de vigilància continua i|global, les illes presenten importants àrees de millora perquè aquests avanços derivin en resultats més igualitaris. Cal tenir en compte, doncs, que els diferencials positius que, actualment, es registren a l’arxipèlag en favor del segment femení en matèria de formació superior i aprenentatge al llarg de la vida, no tenen continuïtat en l’esfera laboral, tant en termes de participació, com de condicions contractuals i oportunitats de carrera professional per a les dones.

 

Accedeix a la i|notícia completa

Diumenge, 8 març 2020

 

IMPULSA BALEARS participa en la presentació de l’especial d’Ultima Hora ‘Radiografia econòmica i social dels municipis de Mallorca’


IMPULSA BALEARS ha participat juntament amb el batle d'Inca, Sr. Virgilio Moreno, i empresaris del municipi a la taula rodona organitzada per Ultima Hora per presentar 'Radiografia econòmica i social dels municipis de Mallorca'. En base a les dades que deriven d’i|especialització pel municipi d'Inca, Riera ha posat en valor no només la contribució econòmica de la capital del Raiguer sinó la capacitat de crear riquesa d'empreses com Viva Hotels, Inca Centre Auto, Camper, Mármoles Valcaneras i OnesModa. De fet, Inca és, amb un valor afegit brut de 580,4 milions d'euros, el sisè municipi en importància econòmica de Mallorca i un dels que, durant els darrers vint anys, ha protagonitzat un dels majors processos de terciarització. Així ho constata la seva elevada especialització en serveis intensius en coneixement, com són l'educació, la sanitat o les activitats professionals, i l'aprofitament de la capacitat comercial que deriva de la posició central que exerceix Inca a la zona centre-nord de Mallorca, des de Marratxí fins Alcúdia.

 

Dimecres, 12 febrer 2020

 

IMPULSA BALEARS aborda els reptes empreserials de la propera dècada amb el president de CaixaBank


Jordi Gual assenyala que «es necessiten empreses responsables que desenvolupin un funció social, compromeses amb l’entorn i la societat a la que serveixen» en el darrer i|meeting de la Fundació

 

PALMA · MPULSA BALEARS ha celebrat el primer i|meeting de l’any posant l’accent en ‘L’empresa i els reptes de la nova dècada’. Per això ha comptat amb la participació de Jordi Gual, president de CaixaBank, que ha impartit la ponència central d’un dinar-col·loqui que ha reunit aquest migdia al Golf Son Muntaner als patrons i col·laboradors de la Fundació.

La incertesa i els canvis econòmics i socials que dominen el moment actual alteren de manera substancial l’entorn i el marc competitiu en què operen les empreses, un fet que, segons Gual, «contribueix a augmentar la desconfiança d’una part de la societat en el sistema econòmic i polític». En aquest escenari, el teixit empresarial, assenyala Gual, «juga un rol fonamental, atès que pot contribuir a través de les seves actuacions a donar resposta als grans reptes als quals ens enfrentam». Per això, prossegueix «és necessari comptar amb empreses responsables que desenvolupin una funció socials que vagi més enllà de la maximització de beneficis i que estiguin, per tant, compromeses amb l’entorn i la societat a la que serveixen».

En aquest context, Antoni Riera, director tècnic de la Fundació, ha posat de manifest en la introducció a la jornada, que el teixit empresarial de les Balears «es troba en un bon moment per mobilitzar nous recursos i redefinir, així, la seva estratègia en favor de l’eficiència i la innovació». Des d’aquesta perspectiva, els darrers resultats d’i|empresa, que avui la Fundació posa a disposició dels actors regionals, confirmen que «la rendibilitat empresarial (15,2%) segueix a l’alça impulsada per l’avanç de la productivitat (4,8%, nominal), la recuperació dels marges (10,4%) i la consolidació d’estructures patrimonials sanejades».

 

Accedeix a la i|notícia completa

Divendres, 6 març 2020

 

IMPULSA BALEARS i IBAVI signen un conveni de col·laboració


IMPULSA BALEARS ha subscrit avui un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de l’IBAVI per desenvolupar accions de generació de coneixement compartit que contribueixin a afrontar els reptes de l'arxipèlag en matèria d'accessibilitat a l'habitatge, donat el seu paper determinant en la qualitat de vida i cohesió social de les illes i, en última instància, en la competitivitat global sostenible.

D'aquesta manera, la fundació estableix una nova relació en el marc d'i|aliances, la línia d'acció que persegueix establir i millorar les relacions de col·laboració amb altres institucions amb les que comparteix missió i objectius. Des d'aquesta perspectiva, es preveu desplegar un conjunt d'actuacions orientades a identificar les necessitats d'informació estratègica i donar suport a la generació de nous recursos de sensibilització i vigilància contínua.

En aquest marc, tant el director tècnic de la fundació, Antoni Riera, com el president de l'IBAVI, Sr. Marc Pons, han coincidit a assenyalar la necessitat d'actuar de manera global i holística, ja que els tradicionals mecanismes d'intervenció sobre els nuclis urbans plantegen limitacions importants. La innovació, en aquest àmbit, obre nous espais d'oportunitat a noves maneres d'entendre els nuclis urbans i també a noves formes d'intervenir.

 

Dimecres, 12 febrer 2020

 

Títol
Títol
Data
Data